Transkrypcje.eu

zapraszamy na stronę:

www.transkrypcje.eu

tel. 796 635 500

Oferujemy

>> transkrypcje wywiadów indywidualnych;

>> transkrypcje wywiadów grupowych;

>> transkrypcje rozpraw sądowych;

>> transkrypcje konferencji;

>> transkrypcje rozmów;

>> transkrypcje materiałów dowodowych;

>> transkrypcje szkoleń;

>> transkrypcje wykładów;

>> transkrypcje notatek;

>> transkrypcje rozmów telefonicznych;

>> tworzenie napisów do filmów;

>> przepisywanie prac;

>> przepisywanie rękopisów;

>> przepisywanie maszynopisów;